Kurs Kamsoft Zestawienia i Refundacja – Spis treści

 

Rozdział 1: Kamsoft – informacje ogólne
 • Informacje ogólne o programie
 • Panel boczny
  • O systemie
  • Komunikaty
  • Prawo
  • Licencja
  • Użytkownik
  • Internet
  • E-mail
 • BLUR
 • Dodatkowa praktyka (przykłady) i podsumowanie
Rozdział 2: Moduł Zestawienia - informacje ogólne
 • Przeznaczenie modułu
 • Organizacja modułu
 • Ekran główny
 • Przydatne funkcje
 • Tworzenie skrótów w ekranie głównym modułów
Rozdział 3: Funkcjonalności modułu Zestawienia
 • Funkcje menu Zakupy
 • Funkcje menu Sprzedaż
 • Funkcje menu Rejestry
 • Funkcje menu Zyski
 • Funkcje menu Inne
Rozdział 4: Refundacja – informacje podstawowe
 • Model refundacji w aptece
 • Terminy obowiązujące aptekę w kontakcie z NFZ
 • Poziomy odpłatności i zasady kwalifikacji
 • Ogólne informacje na temat limitu
 • Analiza Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych
 • Podstawowe zasady realizacji recept związane z refund
Rozdział 5: Sposób ustalania cen zawartych w Obwieszczeniu
 • Ogólny schemat ustalania cen preparatów refundowanych
 • DDD – defined daily dose (definiowana dawka dobowa)
 • Szczegółowe omówienia procesu ustalania cen
  • wyznaczanie podstawy limitu,
  • obliczanie marży i ceny detalicznej produktów,
  • ustalanie limitu finansowania,
 • Analiza obwieszczenia w kontekście zasad ustalania cen
 • Wnioski
Rozdział 6: Przeprowadzenie sprawozdania refundacyjnego
 • Ogólny schemat przeprowadzenia sprawozdania refundacyjnego do NFZ
 • Szczegółowe omówienie kolejnych etapów sprawozdania refundacyjnego
  • Wygenerowanie w programie zestawienia refundacyjnego za dany okres,
  • Przesłanie danych do NFZ w celu weryfikacji,
  • Wczytanie komunikatu zwrotnego do programu aptecznego,
  • Stworzenie zestawienia zbiorczego przekazywanego fizycznie do NFZ
Rozdział 7: Poprawa zestawienia refundacyjnego
 • Informacje ogólne
 • Poprawa danych przed wysłaniem do weryfikacji przez NFZ
 • Poprawa sprawozdanych danych po weryfikacji NFZ
 • Rodzaje ostrzeżeń i błędów z NFZ
 • Korekta historycznych zestawień
Rozdział 8: Retaksacja i ewidencja recept
 • Informacje ogólne
 • Retaksacja recept
 • Ewidencja recept
Rozdział 9: Zmiana cen leków refundowanych
 • Informacje ogólne
 • Jak uniknąć strat?
 • Analizator refundacyjny Kamsoft
Rozdział 10: Tematy dodatkowe
 • Refundacja leków robionych
 • Marża leków bez cen ustalonych
 • Informacje zawarte w numerze PESEL