Kurs Kamsoft Sprzedaż – Spis treści

 

Rozdział 1: Kamsoft – informacje ogólne
 • Informacje ogólne o programie
 • Panel boczny
  • O systemie
  • Komunikaty
  • Prawo
  • Licencja
  • Użytkownik
  • Internet
  • E-mail
 • BLUR
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 2: Moduł Sprzedaż – informacje ogólne
 • Informacje ogólne o programie
 • Ekran “ekspedycja leków” – ekran zaraz po wybraniu modułu “sprzedaż”
 • Różnica kasjer – sprzedawca
 • Sposób poruszania się po module “Sprzedaż”
 • Ekran główny sprzedaży
 • Przydatne funkcje na początek
Rozdział 3: Podstawowa sprzedaż bez recepty
 • Ogólne zasady sprzedaży leków w aptece – komu można a komu nie można sprzedać leków, kiedy można odmówić?
 • Sposoby wybierania leków do sprzedaży OTC (kody kreskowe, wybór z bazy towarów, po numerze aptecznym)
 • Filtrowanie sprzedaży po części nazwy
 • Informacje o preparacie widoczne w oknie sprzedaży
 • Wybieranie dostawy i ściąganie leków z wielu dostaw
 • Finalizowanie sprzedaży (gotówka, karta)
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 4: Rodzaje kodów kreskowych w aptece
 • Kod EAN i kod apteczny
 • Różnica między kodem EAN a kodem kreskowym aptecznym
 • Kod QR na niektórych opakowaniach
 • Perspektywa zmian 2019 r.
Rozdział dodatkowy: Realizacja recept papierowych w 2019 r.
 • Informacje ogólne
 • Całkowita realizacja recepty papierowej
 • Omówienie okna Dokumentu realizacji recepty
 • Częściowa realizacja recepty papierowej i wystawienie odpisu
 • Realizacja recepty dla pacjenta z uprawnieniami dodatkowymi IB, ZK, IW
Rozdział dodatkowy: Realizacja e-recepty
 • Informacje ogólne
  • organizacja obiegu e-recepty,
  • IKP – Internetowe Konto Pacjenta,
  • różnice między receptą papierową a e-receptą,
  • e-recepta – dodatkowe informacje,
  • wydruk informacyjny dla pacjenta,
 • Realizacja całkowita i częściowa jednej e-recepty
 • Przeterminowana e-recepta
 • Realizacja pakietu e-recept
 • Realizacja e-recepty na lek robiony
 • Realizacja e-recepty dla pacjentów z uprawnieniami ZK, IB, IW
Rozdział 5: Podstawowa sprzedaż na receptę (recepta nierefundowana)
 • Informacje dotyczące kodów na receptach
 • Schemat realizacji recepty nierefundowanej
 • Taksacja recepty
 • Różnice między sposobami taksowania
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 6: Podstawowa sprzedaż na receptę (recepta refundowana)
 • Wstępne, ogólne wymagania dla recept refundowanych
 • Schemat realizacji recepty refundowanej
 • Specjalne przypadki:
  • leki refundowane na recepcie nie spełniającej wymogów recepty refundowanej
  • leki nierefundowane na recepcie spełniającej wymogi recepty refundowanej
 • Sposoby oznaczania przez lekarzy recept nierefundowanych
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 7: Funkcja “Poprawa”
 • Wygląd i objaśnienie ekranu “Poprawa sprzedaży”
 • SKR – System Kontroli Recept
 • Przegląd i opis funkcji w “Poprawie sprzedaży”
  • Odszukanie sprzedaży, recepty, klienta
  • Nadruk, Przegląd sprzedaży, Aktualizacja
  • Do kasy, Dofiskalizowanie, Plik
  • Filtr, Godziny, Informacja o pozycji
  • Aktualizacja kodów,
  • Dokumenty
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 8: Proste operacje sprzedażowe
 • Sprzedaż części opakowania
 • Rezygnacja pacjenta z części lub całości leków
 • Kolejna pozycja recepty
 • Przypadkowe wyjście z recepty
 • Kolejna recepta pacjenta
 • Filtrowanie towarów w sprzedaży
 • Zmiana formy zapłaty
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie

 

Rozdział 9: Faktury
 • Informacje podstawowe
  • Po co pacjenci biorą faktury?
  • Którzy pacjenci mogą skorzystać z odliczenia kosztów leków?
  • Jaką kwotę można odliczyć od dochodów?
  • Po jakim czasie można wystawić fakturę VAT?)
 • Sposoby wystawiania faktury VAT
  w Kamsofcie
 • Przeglądanie wcześniej wystawionych faktur
 • Faktura przelewowa
 • Duplikat faktury
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 10: Struktura danych I – Wstęp i baza BLOZ
 • Ogólne informacje o strukturze danych w programie Kamsoft
  • BLOZ, karta leku, apteczna baza towarów, karta zakupu,
 • Baza BLOZ
  • Ogólne informacje
  • Dostęp do bazy BLOZ ze sprzedaży
  • Struktura bazy BLOZ
  • Funkcjonalności bazy BLOZ
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie

 

Rozdział 11: Struktura danych II – Baza towarów
 • Ogólne informacje o lokalnej Bazie towarów aptecznych
 • Sposoby nazywanie leków w bazie aptecznej
 • Struktura lokalnej bazy towarów aptecznych
Rozdział 12: Struktura danych III – Karta leku
 • Ogólne informacje o karcie leku
 • Szczegółowa struktura i funkcjonalności Karty leku w tym m.in.
  • NZO, NWZ, NWP i wpływ na realizację recept,
  • miejsce składowania,
  • ostrzeżenia,
  • dodawanie informacji i ostrzeżeń do konkretnych leków,
  • edycja karty leku,
  • maska (ciekawa funkcja!),
 • Zakładanie nowych Kart leku
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 13: Struktura danych IV – Karta zakupu
 • Karty zakupu
  • ogólne informacje
  • jak przeglądać
  • jakie informacje zawiera
 • Numerowanie pacjentów, recept i pozycji na recepcie
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
 • Podsumowanie struktury danych
Rozdział 14: Odpowiedniki w sprzedaży aptecznej
 • Definicja odpowiednika
 • Regulacje prawne dotyczące zamiany leków przepisanych na recepcie
 • Wyszukiwanie odpowiedników w programie
 • Realizacja zamiany leków w programie Kamsoft
 • Wyszukiwanie leków o tej samej nazwie międzynarodowej
 • Odpowiedniki w bazie BLOZ
 • Funkcjonalność “Zamienniki własne”
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 15: “Kolejka” czyli apteczna poczekalnia
 • Ogólne informacje na temat Kolejki
 • Sytuacje w jakich korzysta się z Kolejki
 • Sposoby przenoszenia transakcji do Kolejki
 • Funkcjonalności Kolejki
 • Schematy organizacji odbioru leków przez pacjentów w późniejszym terminie
  (m.in. z wykorzystaniem zaliczek)
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 16: Zamawianie w hurtowni ze sprzedaży
 • Informacje ogólne na temat sposobów zamawiania leków w hurtowni z poziomu sprzedaży i realizacja zamówień tymi sposobami
  • oznaczenie leków do zamówienia na później (dodanie do listy braków)
  • zamówienie leku on-line bezpośrednio w wybranej hurtowni
 • Funkcjonalności okna “Lista braków ze sprzedaży”
 • Funkcjonalności okna “Zapytanie o cenę: …”
 • Organizacja pracy związana z zamawianiem leków z poziomu sprzedaży
 • Dostosowanie panelu zamówień on-line ze sprzedaży
 • Podsumowanie
Rozdział 17: Realizacja wielu recept
 • Ogólne informacje
 • Schematy realizacji wielu recept
  w przypadku modyfikacji na prośbę pacjenta

  • z wykorzystaniem funkcji aktualizacji,
  • z wykorzystaniem Kolejki
 • Sposoby na łatwiejszą realizację wielu recept
 • Łączenie pozycji na recepcie
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 18: Lek robiony
 • Podstawowe informacje o leku robionym
  w aptece i realizacji recept zawierających lek robiony
 • Różne schematy realizacji leków robionych
 • Konfiguracja programu dotycząca realizacji leków robionych,
 • Wycena leków robionych
 • Wydruki w programie
  • zamówienie na lek robiony w różnych konfiguracjach,
  • sygnatura na lek robiony,
 • Definiowanie stałych leków robionych
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 19: Receptura zgodnie z nowymi zasadami
 • Skąd taki temat w tym kursie?
 • Prowadzenie receptury przed zmianami
 • Szczegóły dotyczące zmian
 • Prowadzenie receptury w programie zgodnie z nowymi wymaganiami
  • bez korzystania z mnożników
  • z wykorzystaniem mnożników aptecznych
  • z wykorzystaniem mnożników lekospisowych
 • Mnożnik apteczny vs mnożnik lekospisowy
Rozdział 20: Fundusz, Pacjent, Lekarz…
 • Sposoby wyboru Funduszu NFZ dla danej recepty
 • Informacje dotyczące bazy pacjentów
 • Szczegółowy opis karty danego pacjenta
 • Sposoby przeglądania historii zakupów danego pacjenta
 • Udzielanie rabatu pacjentowi (poprzez wybór stałego pacjenta z bazy)
 • Sposoby wybierania danego lekarza wystawiającego receptę i przeglądanie przepisanych przez niego leków
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 21: Odpis recepty
 • Ogólne informacje dotyczące odpisu recepty
  • na jakie leki można wystawić odpis recepty
  • zasady wystawiania odpisów recept
  • kto może wystawiać odpisy recept
  • co musi zawierać odpis recepty
 • sposób wystawiania odpisu recepty
  w programie
 • wydruk standardowy vs graficzny
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 22: Recepta farmaceutyczna
 • Ogólne informacje dotyczące recepty farmaceutycznej
  • kiedy i na jakie leki można wystawić receptę farmaceutyczną?
  • kto może wystawić receptę farmaceutyczną?
  • jak prowadzić dokumentację?
  • co musi zawierać recepta farmaceutyczna?
 • sposób wystawiania recepty farmaceutycznej w programie
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 23: Korekty
 • Korekta formy zapłaty (karta/gotówka) – przypadki
 • Korekta sprzedaży ujemna
  • w jakich przypadkach można wykonać?
  • procedura korekty sprzedaży (bez wcześniej wystawionej faktury VAT)
  • procedura korekty sprzedaży (z wystawioną wcześniej fakturą VAT)
 • Korekta sprzedaży dodatnia
 • Kopia paragonu – jak wystawić?
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 24: Zmiana ceny z poziomu sprzedaży
 • Zmiana ceny z poziomu sprzedaży – informacje ogólne
 • Zmiana ceny przy wybieraniu dostawy
 • Zmiana ceny całości transakcji
 • Udzielanie rabatu przed wybraniem leków
 • Wpływ zmiany ceny transakcji na leki refundowane
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 25: Zapotrzebowanie lekarskie
 • Ogólne informacje o zapotrzebowaniu lekarskim
  • co to jest?
  • wzór zapotrzebowania
  • na jakie leki może być wystawione zapotrzebowanie?
  • co musi zawierać?
 • Zapotrzebowanie na leki psychotropowe
 • Schemat realizacji zapotrzebowania
 • Wydruk zapotrzebowania z programu Kamsoft
 • Podsumowanie
Rozdział 26: Menu główne modułu “Sprzedaż”
 • Raport kasowy ogólny
 • Raport kasowy fiskalny
 • Operacje gotówkowe i bezgotówkowe
 • Operacje magazynowe
  • rodzaje,
  • sposoby tworzenia operacji magazynowych,
   • w tym faktura zbiorcza realizowana na dwa sposoby,
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 27: Sprzedaż usług w aptece
 • Informacje ogólne dotyczące sprzedaży usług w aptece
 • Sposób zakładania karty usługi w programie Kamsoft
 • Realizacja sprzedaży usługi
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 28: Interakcje w sprzedaży
 • Informacje ogólne o module
 • Sprawdzanie ręczne interakcji
 • Sprawdzanie interakcji dla stałych pacjentów
  • na żądanie
  • automatycznie
 • Automatyczne sprawdzanie interakcji dla danej transakcji
 • Sprawdzanie interakcji po połączeniu
  z systemem OSOZ – w ramach funkcjonalności SKR (bezpłatne)
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 29: Automatyczne ostrzeganie o wskazaniu
 • Skąd taki temat w kursie?
 • Informacje podstawowe na temat problemu
 • Gdzie sprawdzić wskazania refundacyjne
  w aptece?
 • Stanowisko OIA w Krakowie dotyczące problemu
 • Przykłady leków ze wskazaniami ref. zależnymi od wieku lub płci pacjenta
 • Sposoby kontroli wskazań refundacyjnych podczas sprzedaży
 • Automatyzacja kontroli wskazań refundacyjnych podczas sprzedaży
 • Dodatkowa praktyka (przykłady)
  i podsumowanie
Rozdział 30: Tematy dodatkowe
 • Sprzedawca/kasjer (różnica, zmiana
  w trakcie sprzedaży)
 • Pharmindex/Leksykon
 • Typy własne
 • Dodawanie list lub informacji przydatnych
  w aptece do bazy towarów
 • Inne ciekawe funkcje (ale rzadziej używane)
 • Wybrane problemy które mogą wystąpić podczas pracy z modułem “Sprzedaż”