Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu kursydlafarmaceutow.pl

Korzystanie z Serwisu www.kursydlafarmaceutow.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki cookies.

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Poniższa Polityka Prywatności i Polityka cookies opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii wykorzystywanych w Serwisie www.kursydlafarmaceutow.pl.
 2. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika w Serwisie www.kursydlafarmaceutow.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
 3. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika serwisu obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwój Serwisu.
 4. W razie jakichkolwiek pytań kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@kursydlafarmaceutow.pl

 

§2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – serwis internetowy www.kursydlafaramceutow.pl znajdujący się pod tym adresem internetowym, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 2. Administrator – Grzegorz Jodłowski, prowadzący działalność gospodarczą “PharmaGO Grzegorz Jodłowski” ul. Kasztanowa 5, 28-330 Wodzisław NIP: 6562250656
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają tytuł zawodowy magistra farmacji lub technika farmaceutycznego lub kształcą się w kierunku uzyskania tych tytułów zawodowych.

 

§3

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, takich jak: formularz zamówienia produktu elektronicznego (dane przetwarzane w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup), formularz zapisu na newsletter (dane przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera) i formularz kontaktowy (dane przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem).
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika działania, do którego przeznaczony jest dany formularz.
 7. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 8. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził. Użytkownik ma prawo do przeniesienia jego danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
 11. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 13. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 (w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera),IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572 (w celu korzystania z systemu iFirma, w ramach którego generowane i wysyłane są do do Użytkowników faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Serwisu), Nazwa.pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17,  31-870 Kraków NIP: 6751402920 (w celu przechowywania danych osobowych na serwerze).

 

§4

Technologie

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisu. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. dzięki temu pomagają udoskonalić działanie Serwisu.

 

§5

Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

 

§6

Polityka plików cookies

 

 1. Serwis może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności  pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl