Kurs Kamsoft moduł Zakupy – Spis treści

 

Rozdział 1: Kamsoft – informacje ogólne
 • Informacje ogólne o programie
 • Panel boczny
  • O systemie
  • Komunikaty
  • Prawo
  • Licencja
  • Użytkownik
  • Internet
  • E-mail
 • BLUR
 • Dodatkowa praktyka (przykłady) i podsumowanie
Rozdział 2: Moduł Zakupy – informacje ogólne
 • Informacje wstępne i przeznaczenie modułu “Zakupy”
 • Organizacja modułu
 • Ekran główny modułu “Zakupy”
 • Przydatne funkcje
 • Tworzenie skrótów w ekranie głównym modułów
Rozdział 3: Menu główne “Dokumenty
 • Zadania i organizacja menu głównego “Dokumenty”
 • Sposoby pobierania dokumentów do bufora
 • Działania na buforze
 • Działania na ewidencji dokumentów
 • Automatyczne pobieranie dokumentów
Rozdział 4: Pobieranie dokumentów do bufora
 • Ręczne wprowadzanie dokumentów zakupu
 • Pobieranie dokumentów przez KS-EWD
 • Wczytywanie dokumentów z dysku
 • Wprowadzanie dokumentu na podstawie zamówienia
Rozdział 5: Modyfikacja dokumentu w buforze
 • Okno poprawy dokumentu – informacje ogólne
 • Dostosowanie widoku poprawy dokumentu
 • Ręczne dopisywanie pozycji
 • Marża vs. Narzut
 • Funkcja “Zmień”
  • sposoby ustalania ceny
  • mnożniki i inne możliwości edycji,
 • Rozbijanie pozycji dokumentu
 • Ostrzeżenia podczas wprowadzania dokumentu
 • Inne działania na pozycjach dokumentu
Rozdział 6: Przyjęcie dokumentu na stan
 • Informacje ogólne
 • Sposoby przyjęcia dokumentów na magazyn
 • Wpisanie końcowych informacji o fakturze
 • Wpływ przyjęcia dokumentu na inne moduły
Rozdział 7: Modyfikowanie przyjętych dokumentów
 • Informacje ogólne dotyczące poprawy przyjętych dokumentów
 • Okno Przegląd/Poprawki
 • Poprawki dotyczące całego dokumentu
 • Poprawa pozycji dokumentu
Rozdział 8: Korekty
 • Informacje ogólne
 • Ręczne tworzenie dokumentu korygującego
 • Faktura korygująca przesłana drogą elektroniczną
Rozdział 9: Wprowadzanie na stan składników receptury
 • Informacje ogólne
  • zmiany w raportowaniu receptury do NFZ od 2017 r.,
  • prowadzenie receptury zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
  • mnożnik apteczny vs. mnożnik lekospisowy,
  • zaokrąglenia,
 • Sposoby prowadzenia receptury w programie Kamsoft
 • Wprowadzanie na stan składników receptury
Rozdział 10: Przegląd dokumentów – jak czytać faktury?
 • Dokumenty zakupu (zazwyczaj dostarczane również jako obraz elektroniczny)
 • Dokumenty zakupy (zazwyczaj wprowadzane ręcznie)
 • Dokumenty korygujące
 • Przesunięcia

 

Rozdział 11: Praktyczne przykłady wprowadzania dokumentów
 • Faktura zakupu wprowadzane ręcznie
 • Faktura zakupu z elektronicznym obrazem dokumentu
 • Korekta wprowadzane ręcznie
 • Korekta z elektronicznym obrazem dokumentu
 • Przesunięcie wprowadzane ręcznie
 • Przesunięcie z elektronicznym obrazem dokumentu
Rozdział 12: Kody kreskowe
 • Informacje ogólne
 • Okno bufora kodów kreskowych
 • Dodawanie towarów do bufora kodów
 • Edycja pozycji w buforze kodów
 • Wydruk etykiet
 • Drukowanie etykiet z poziomu edycji dokumentu
Rozdział 13: Reklamacje
 • Informacje ogólne
 • Ręczne tworzenie reklamacji
 • Automatyczne tworzenie reklamacji
 • Statusy reklamacji
 • Automatyczna aktualizacja statusu reklamacji
Rozdział 14: Błędy i problemy podczas wprowadzania dokumentów
 • Błędny dostawca na dokumencie elektronicznym
 • Źle dopasowana karta towaru do mnożnika
 • Wydruk metek dla receptury lub innych niemetkowanych towarów
 • Przyjęcie dokumentu ze złym sposobem płatności
 • Błędnie wybrana karta towaru
 • Problem z wprowadzeniem korekty (sprzedana korygowana dostawa)
Rozdział 15: Dodatkowe tematy
 • Przetargi
 • Uśrednianie cen z groszówkami
 • Wyłączenie drukowania:
  • cen na etykietach leków refundowanych
  • etykiet dla leków refundowanych
  • etykiet dla wszystkich leków
 • Wydruk graficzny specyfikacji do faktury zakupu