Kurs Kamsoft Zamówienia – Spis treści

 

Rozdział 1: Kamsoft – informacje ogólne
 • Informacje ogólne o programie
 • Panel boczny
  • O systemie
  • Komunikaty
  • Prawo
  • Licencja
  • Użytkownik
  • Internet
  • E-mail
 • BLUR
 • Dodatkowa praktyka (przykłady) i podsumowanie
Rozdział 2: Moduł Zamówienia - informacje ogólne
 • Informacje ogólne na temat zamówień
 • Przeznaczenie modułu
 • Organizacja modułu
 • Ekran główny
 • Przydatne funkcje
 • Tworzenie skrótów w ekranie głównym modułów
Rozdział 3: Menu główne “Zamówienia”
 • Organizacja menu głównego “Zamówienia”
 • Lista braków
 • Sposoby tworzenia zamówień
 • Pole “Zamówienia”
 • Sposoby realizacji zamówień
 • Automatyczna aktualizacja zamówień
Rozdział 4: Dostosowanie okna zamówienia
 • Omówienie okna zamówienia
 • Dostosowanie okna zamówienia
 • Przyczyny powstania pozycji zamówienia
 • Oznaczenie towarów zalegających w oknie zamówienia
Rozdział 5: Podstawowe zamówienia do wybranej hurtowni
 • Zamówienie puste (tylko pozycje zamówienia)
 • Zamówienie na podstawie bazy towarów
 • Zamówienie na podstawie listy braków
  • całej listy braków
  • listy braków ze sprzedaży
  • listy braków z hurtowni
 • Zamówienie na podstawie wybranej grupy asortymentowej
 • Inny sposób wybierania pozycji do zamówienia
Rozdział 6: Zamówienie do wybranej hurtowni na podstawie historycznej sprzedaży
 • Informacje ogólne
 • Okno listy braków
 • Tworzenie zamówienia
 • Ustawienia dotyczące zamówienia ze sprzedaży do jednej hurtowni
 • Wady i zalety tworzenia zamówienia ze sprzedaży z danego okresu
Rozdział 7: Oferty
 • Informacje ogólne o ofertach
 • Wczytywanie, tworzenie i przeglądanie ofert
 • Zamówienie na podstawie oferty
 • Upusty dostawców
Rozdział 8: Zamówienie ręczne do wielu hurtowni na podstawie listy braków - zamówienie łączone
 • Informacje ogólne
 • Tworzenie zamówienia
 • Zamówienie łączone korzystające z już stworzonych zamówień
 • Dostosowanie okna zamówienia łączonego
 • Wady i zalety zamówienia łączonego
Rozdział 9: Zamówienie z listy braków do wielu hurtowni - tworzone na podstawie reguł
 • Informacje ogólne
 • Reguły tworzenia zamówienia
 • Tworzenie zamówienia na podstawie reguł
 • Inne przykłady ustawienia reguł
 • Podpowiedź automatu w liście braków
 • Wady i zalety zamówienia na podstawie reguł
Rozdział 10: Inny sposób tworzenia zamówienia z listy braków
 • Informacje ogólne
 • Tworzenie zamówienia
 • Wady i zalety tego sposobu tworzenia zamówień

 

Rozdział 11: Zamówienie na podstawie norm - wprowadzenie
i ustawienia
 • Informacje ogólne
 • Dane dotyczące norm i stanów minimalnych na kartach towarów
 • Zasady działania mechanizmów liczenia norm i stanów minimalnych
 • Ustawienia dotyczące norm i stanów minimalnych
 • Ustawienia dotyczące tworzenia listy braków na podstawie norm
 • Dostosowanie wyświetlania norm i stanów minimalnych w widoku zamówienia
Rozdział 12: Zamówienie na podstawie norm - tworzenie zamówień
 • Wygenerowanie i edycja norm i stanów minimalnych
 • Stworzenie listy braków na podstawie norm i stanów minimalnych
 • Rozdział listy braków do zamówień na podstawie reguł
 • Edycja zamówień
 • Wysłanie zamówień do hurtowni
Rozdział 13: Zamówienie na podstawie norm – automatyczne tworzenie zamówienia
 • Informacje ogólne
 • Automatyczne tworzenie zamówienia na podstawie norm
 • Wady i zalety tego sposobu tworzenia zamówień
 • Podsumowanie wszystkich omówionych sposobów tworzenia zamówień
Rozdział 14: Pełna wersja optymalizatora zamówień
 • Informacje ogólne
 • Dodatkowe funkcje optymalizatora w pełnej wersji
 • Maska
Rozdział 15: Tematy dodatkowe
 • Promocje
 • Odmowy
 • Automaty czasowe
 • Dodatkowe informacje na temat danego towaru widoczne w zamówieniu